Dla rolnika

Rolnictwo i hodowla polega na efektywnym wykorzystaniu dostępnej powierzchni. Żyzne grunty przeznacza się na uprawy, a na innych terenach wypasa się bydło i trzodę. Produkcja taniej, zielonej energii pochodzącej z promieni słonecznych może w znacznym stopniu ograniczyć wydatki na prąd gospodarstwa rolnego. Problem cen energii dla gospodarstw rolnych będzie aktualny przez najbliższe lata, zwłaszcza wobec zapowiedzi wzrostu cen za prąd i naturalnym rozwojem i zwiększaniem produkcji przez te gospodarstwa. Ponadto należy pamiętać, że własna produkcja to również niezależność energetyczna.

Panele fotowoltaiczne można z kolei montować na wszelkich budynkach gospodarczych. Na instalacje fotowoltaiczne można też przeznaczyć część pól. Instalacje prosumenckie nie zajmują zbyt dużej powierzchni, a ponadto farma fotowoltaiczna nie wyklucza jednoczesnego wypasu pewnych zwierząt hodowlanych, na przykład owiec. Pozyskiwanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii to nie tylko możliwość redukcji kosztów przez obniżenie rachunków za prąd. Rolnicy mogą pójść jeszcze dalej, zmieniając wręcz charakter swojej działalności, co ma swoje wymierne korzyści. Produkcja zielonej energii, między innymi z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych, może z powodzeniem stanowić alternatywę dla uprawy ziemi. Warto przy tym zauważyć, że nie musi całkowicie jej zastępować, ale może być świetnym uzupełnieniem uprawy ziemi. Nawet jeśli podczas długotrwałych letnich upałów część produkcji rolnej ulegnie zniszczeniu, panele fotowoltaiczne – i oszczędności z nimi związane – zrekompensują straty. Wszystko zależy od wizji, jaką ma dane gospodarstwo rolne i w jakim stopniu rozłoży akcenty produkcyjne – w większej mierze na uprawę roli czy może na produkcję energii.

Jakie wsparcie dla fotowoltaiki w gospodarstwie rolnym?

Inwestycję tego typu można odpisywać od podatku rolnego przez 15 kolejnych lat. Instalacja fotowoltaiczna musi być zrealizowana ze środków własnych lub kredytu bankowego oraz położona na terenie gminy, w której opodatkowane są dane grunty rolne. Fotowoltaika niesie dla rolników jeszcze jedną korzyść – 25% udokumentowanych rachunkami nakładów można odpisać od podatku rolnego w ramach ulgi inwestycyjnej.

Jesteś zainteresowany?

Wyślij do nas zgłoszenie