Dla firmy

Masz biznes-produkuj prąd na własne potrzeby Przedsiębiorcy w Polsce muszą zmierzyć się z tym faktem: ceny energii idą w górę i ciągle będą iść – przez dziesięciolecia. Z analiz wynika, że do 2022 roku energia może być droższa nawet o 50% wobec cen z roku 2018.

Klienci biznesowi mogą uzyskać duże korzyści dzięki instalacjom fotowoltaicznym takie jak:

Obniżenie rachunków za prąd: PV produkuje darmową energię, wykorzystując promieniowanie słoneczne, co pozwala na pokrycie całości lub części zapotrzebowania zakładu na prąd, a co za tym idzie – obniżenie rachunków. Różnica w wysokości opłat jest szczególnie widoczna w przypadku klienta biznesowego, którego najwyższe zużycie energii mieści się w godzinach między 7:00 a 18:00, czyli w czasie kiedy możemy uzyskać najwięcej energii z PV.

Niezależność energetyczna: Firma posiadająca instalację fotowoltaiczną, staje się w pewnym stopniu niezależna energetycznie, ponieważ potrafi wykorzystać promieniowanie słoneczne do wytwarzania energii na własne potrzeby. Jest to istotną zaletą, szczególnie w okresie największych upałów, kiedy sieci energetyczne są mocno obciążone. W takich przypadkach na zlecenie rady ministrów Operator Sieci Przesyłowej, którym w Polsce jest PSE – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. nakłada na zakłady przemysłowe obowiązek ograniczenia poboru energii z sieci do wartości opisanej jako moc minimalna, co w praktyce oznacza konieczność wyłączenia części sprzętu zasilanego z sieci. Każdy dzień pracy z ograniczeniami powoduje wysokie straty dla przedsiębiorstwa.

Możliwość sprzedaży nadwyżek energii: Z reguły energia wytworzona przez instalację fotowoltaiczną zasilającą firmy oraz zakłady produkcyjne jest wykorzystywana przez nie na bieżąco. Może zdarzyć się jednak sytuacja gdy zakład nie zużyje całej energii na bieżąco. W takich sytuacjach dzięki zainstalowanemu dwukierunkowemu licznikowi energii istnieje możliwość sprzedaży jej nadwyżek operatorowi sieci, który ma obowiązek jej odkupienia.

Poprawa wizerunku firmy: Firma produkująca „zieloną energię” coraz częściej jest postrzegana jako świadoma i odpowiedzialna ekologicznie, co podnosi prestiż firmy jako szanująca środowisko i korzystająca z nowoczesnych technologii. Społeczeństwo szanuje świadomych przedsiębiorców, a ekologia jest obecnie czynnikiem, który jest coraz bardziej zauważalny i doceniany przez klientów. Korzystanie z usług firmy niezależnej energetycznie oraz szanującej środowisko będzie pojawiało się coraz wyżej na liście priorytetów klientów.
Jesteś zainteresowany polepszeniem rentowności swojej firmy skontaktuj się z nami, pomożemy Ci obniżyć rachunki za energię elektryczną.

Jesteś zainteresowany?

Wyślij do nas zgłoszenie