Dla domu

Rachunki za energię elektryczną stanowią znaczną część wydatków w domowym budżecie. Wizja ich nie płacenia to już rzeczywistość! Pomyśl na co możesz wydać zaoszczędzone środki- coroczny wyjazd na wakacje, nowy samochód, a może własny fundusz emerytalny? Pomysłów są setki, a decyzja należy do Ciebie.
Dom z odpowiednio dobraną instalacją fotowoltaiczną wyprodukuje w ciągu roku tyle energii, ile sam zużywa. W pierwszej kolejności prąd trafia do urządzeń pracujących w domu, a w sytuacji gdy produkcja jest wyższa od zużycia zostaje wysłany do sieci elektroenergetycznej.

W Polsce od 1 kwietnia 2022 roku obowiązuje system rozliczania net-billingu, który zakłada odrębne rozliczenie energii wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej i energii elektrycznej pobranej z sieci elektroenergetycznej, w oparciu o wartość ustaloną według ceny giełdowej. W tym systemie prosument ponosi koszty opłaty dystrybucyjnej, ponieważ pobraną energię kupuje ze wszystkimi opłatami (w tym VAT), zgodnie z taryfą swojego sprzedawcy. Prosument kupuje więc energię z wszystkimi opłatami taryfowymi, a sprzedaje bez tych opłat. Prosument ma własne konto, a na nim depozyt prosumencki, który odpowiada wartości wprowadzonej do sieci energii. Kwota może być rozliczana na koncie przez 12 miesięcy od dnia przypisania jej jako depozyt. Z tego depozytu będzie też płacił za pobraną energię. Co ważne, niewykorzystane w okresie 12 miesięcy pieniądze sprzedawca zwróci tylko do 20 proc. wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy zwrot nadpłaty.

Od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2024 r. nadwyżki energii wprowadzone do sieci z instalacji prosumenckiej będą wyceniane według średniej ceny rynkowej energii elektrycznej (Rynek Dnia Następnego) z poprzedniego miesiąca kalendarzowego. Dopiero od 1 lipca 2024 r. net-billing będzie oparty na rozliczeniu wartości nadwyżek energii elektrycznej wyprodukowanej przez prosumentów z zastosowaniem taryf dynamicznych według cen godzinowych oraz odrębnym rozliczaniu energii wprowadzonej do i pobranej z sieci elektroenergetycznej. Najwięcej niewiadomych wywołuje cena sprzedaży energii przez prosumenta. Średnia cena z 2021 r. to około 401 zł/MWh. Rok wcześniej cena była dwukrotnie niższa. Stąd, gwałtowny wzrost cen energii, który nastąpił w grudniu, spowodował, że system net billingu może okazać się w wielu przypadkach konkurencyjny w stosunku do systemu opustów który obowiązywał dla instalacji założonej przed 1 kwietnia 2022 roku.

Jesteś zainteresowany?

Wyślij do nas zgłoszenie