Fotowoltaika

Dla domu

Rachunki za energię elektryczną stanowią znaczną część wydatków w domowym budżecie. Wizja ich nie płacenia to już rzeczywistość. Pomyśl na co możesz wydać zaoszczędzone środki… coroczny wyjazd na wakacje, nowy samochód, a może własny fundusz emerytalny? Pomysłów są setki a decyzja należy do Ciebie.
Dom z odpowiednio dobraną instalacją fotowoltaiczną wyprodukuje w ciągu roku tyle energii ile sam zużywa. W pierwszej kolejności prąd trafia do urządzeń pracujących w domu, a w sytuacji gdy produkcja jest wyższa od zużycia zostaje wysłany do sieci elektroenergetycznej.

Z pomocą przychodzi bilansowanie sieciowe, prąd który wysłaliśmy do sieci podczas okresów nadprodukcji zostaje w niej zmagazynowany, a nam przysługuje prawo do odebrania wprowadzonej energii elektrycznej w stosunku za każdą 1 kWh wysłaną do sieci możemy odebrać 0,8 kWh energii elektrycznej (0,7 w przypadku instalacji powyżej 10kW). Dzięki bilansowaniu sieciowemu nie musimy martwić się o chwilowe braki słońca ponieważ zmagazynowana w sieci energia jest dostępna dla nas o każdej porze dnia i nocy.

Warto również zauważyć, że ilość energii wypromieniowanej przez słońce co roku jest taka sama stąd nasi eksperci wspomagając się zaawansowanymi programami obliczeniowymi są w stanie przewidzieć roczną produkcję i dobrać odpowiedni system dla twojego budynku.

Dla firmy

Masz biznes-produkuj prąd na własne potrzeby Przedsiębiorcy w Polsce muszą zmierzyć się z tym faktem: ceny energii idą w górę i ciągle będą iść – przez dziesięciolecia. Z analiz wynika, że do 2022 roku energia może być droższa nawet o 50% wobec cen z roku 2018.

Klienci biznesowi mogą uzyskać duże korzyści dzięki instalacjom fotowoltaicznym takie jak:

Obniżenie rachunków za prąd: PV produkuje darmową energię, wykorzystując promieniowanie słoneczne, co pozwala na pokrycie całości lub części zapotrzebowania zakładu na prąd, a co za tym idzie – obniżenie rachunków. Różnica w wysokości opłat jest szczególnie widoczna w przypadku klienta biznesowego, którego najwyższe zużycie energii mieści się w godzinach między 7:00 a 18:00, czyli w czasie kiedy możemy uzyskać najwięcej energii z PV.

Niezależność energetyczna: Firma posiadająca instalację fotowoltaiczną, staje się w pewnym stopniu niezależna energetycznie, ponieważ potrafi wykorzystać promieniowanie słoneczne do wytwarzania energii na własne potrzeby. Jest to istotną zaletą, szczególnie w okresie największych upałów, kiedy sieci energetyczne są mocno obciążone. W takich przypadkach na zlecenie rady ministrów Operator Sieci Przesyłowej, którym w Polsce jest PSE – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. nakłada na zakłady przemysłowe obowiązek ograniczenia poboru energii z sieci do wartości opisanej jako moc minimalna, co w praktyce oznacza konieczność wyłączenia części sprzętu zasilanego z sieci. Każdy dzień pracy z ograniczeniami powoduje wysokie straty dla przedsiębiorstwa.

Możliwość sprzedaży nadwyżek energii: Z reguły energia wytworzona przez instalację fotowoltaiczną zasilającą firmy oraz zakłady produkcyjne jest wykorzystywana przez nie na bieżąco. Może zdarzyć się jednak sytuacja gdy zakład nie zużyje całej energii na bieżąco. W takich sytuacjach dzięki zainstalowanemu dwukierunkowemu licznikowi energii istnieje możliwość sprzedaży jej nadwyżek operatorowi sieci, który ma obowiązek jej odkupienia.

Poprawa wizerunku firmy: Firma produkująca „zieloną energię” coraz częściej jest postrzegana jako świadoma i odpowiedzialna ekologicznie, co podnosi prestiż firmy jako szanująca środowisko i korzystająca z nowoczesnych technologii. Społeczeństwo szanuje świadomych przedsiębiorców, a ekologia jest obecnie czynnikiem, który jest coraz bardziej zauważalny i doceniany przez klientów. Korzystanie z usług firmy niezależnej energetycznie oraz szanującej środowisko będzie pojawiało się coraz wyżej na liście priorytetów klientów.
Jesteś zainteresowany polepszeniem rentowności swojej firmy skontaktuj się z nami, pomożemy Ci obniżyć rachunki za energię elektryczną.

Dla rolnika

Rolnictwo i hodowla polega na efektywnym wykorzystaniu dostępnej powierzchni. Żyzne grunty przeznacza się na uprawy, a na innych terenach wypasa się bydło i trzodę. Produkcja taniej, zielonej energii pochodzącej z promieni słonecznych może w znacznym stopniu ograniczyć wydatki na prąd gospodarstwa rolnego. Problem cen energii dla gospodarstw rolnych będzie aktualny przez najbliższe lata, zwłaszcza wobec zapowiedzi wzrostu cen za prąd i naturalnym rozwojem i zwiększaniem produkcji przez te gospodarstwa. Ponadto należy pamiętać, że własna produkcja to również niezależność energetyczna.

Panele fotowoltaiczne można z kolei montować na wszelkich budynkach gospodarczych. Na instalacje fotowoltaiczne można też przeznaczyć część pól. Instalacje prosumenckie nie zajmują zbyt dużej powierzchni, a ponadto farma fotowoltaiczna nie wyklucza jednoczesnego wypasu pewnych zwierząt hodowlanych, na przykład owiec. Pozyskiwanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii to nie tylko możliwość redukcji kosztów przez obniżenie rachunków za prąd. Rolnicy mogą pójść jeszcze dalej, zmieniając wręcz charakter swojej działalności, co ma swoje wymierne korzyści. Produkcja zielonej energii, między innymi z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych, może z powodzeniem stanowić alternatywę dla uprawy ziemi. Warto przy tym zauważyć, że nie musi całkowicie jej zastępować, ale może być świetnym uzupełnieniem uprawy ziemi. Nawet jeśli podczas długotrwałych letnich upałów część produkcji rolnej ulegnie zniszczeniu, panele fotowoltaiczne – i oszczędności z nimi związane – zrekompensują straty. Wszystko zależy od wizji, jaką ma dane gospodarstwo rolne i w jakim stopniu rozłoży akcenty produkcyjne – w większej mierze na uprawę roli czy może na produkcję energii.

Jakie wsparcie dla fotowoltaiki w gospodarstwie rolnym?

Inwestycję tego typu można odpisywać od podatku rolnego przez 15 kolejnych lat. Instalacja fotowoltaiczna musi być zrealizowana ze środków własnych lub kredytu bankowego oraz położona na terenie gminy, w której opodatkowane są dane grunty rolne. Fotowoltaika niesie dla rolników jeszcze jedną korzyść – 25% udokumentowanych rachunkami nakładów można odpisać od podatku rolnego w ramach ulgi inwestycyjnej.

Jesteś zainteresowany(a)?

Wyślij do nas zgłoszenie